DSC_0213Robert J. Błaszczyk – autor strony coach24.com.pl. Doktorant, wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec. Naukowo bada oddziaływanie środków masowego komunikowania w obszarze bezpieczeństwa.

Z wykształcenia oraz przez wiele lat z zawodu specjalista komunikacji społecznej i dziennikarz oraz zarządca, twórca mediów. Były redaktor naczelny i dyrektor programowy lokalnych, regionalnych komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych. Ukończył Pierwsze Studium Trenerów wiele szkoleń i kursów, uzyskując kompetencje certyfikowanego coacha, trenera, mistrza NLP.

Publikuje zarówno w ramach naukowych badań mediów i bezpieczeństwa, jako doktorant oraz poprzez swoją stronę coach24.com.pl. Jego artykuły są dostępne także poprzez serwis „DobryCoach” oraz „ABC Rozwoju”. W ramach zainteresowania procesami komunikowania masowego prowadzi również blog medioznawca.eu. Szkoli z zakresu komunikacji z mediami oraz prowadzi zajęcia praktyczne z zarządzania mediami. Jako wykładowca akademicki przygotowuje i prowadzi zajęcia z obszaru nauk o poznaniu i komunikowaniu, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, zarządzania i bezpieczeństwa.

Robert J. Błaszczyk przeszedł różnorodne kursy i szkolenia, po których uzyskał szereg kompetencji praktycznych w zakresie bezpieczeństwa, coachingu, psychologii biznesu i NLP:

– Modern Financial Education, Quarc;

– Practitioner in the Art of Pure Mind Coaching, House of Minds;

– Trener Rozwoju Osobitego, Yans Cron Consulting Group;

– NLP Training Design Specialist, Yans Cron Consulting Group;

– Mistrz Praktyk Programowania Neuro-Lingwistycznego, Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP;

– Praktyk Programowania Neuro-Lingwistycznego, Yans Cron Consulting Group;

– Praktyk Programowania Neuro-Lingwistycznego w Biznesie, Yans Cron Consulting Group;

– Certified Business Trainer, Yans Cron Consulting Group;

– Certificate Training Design Specialist in Business, Yans Cron Consulting Group;

– Certified Business Trainer in the Art of Neuro-Linguistic Programming, Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP;

– Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, KWP we Wrocławiu;

– Poświadczenie Bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, KWP we Wrocławiu;

– Praktyczna komunikacja z mediami, EK we Wrocławiu;

– Prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej w świetle obowiązującego prawa, Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 


 

Wybrane certyfikaty uzyskane po szkoleniach odbytych przez Roberta J. Błaszczyka:

Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk Certyfikat Robert J. Błaszczyk

 

 

Share Button