Month: Marzec 2014

„(..) Największym dobrem, jakie może zostać osiągnięte przez człowieka, jest stan obojętności wobec wszystkiego, co nie jest dobrem, ani złem (…)”. Odważna myśl? Obowiązująca dzisiaj w wielu religiach i filozofiach. Dla człowieka nie jest jednak niczym nowym, ani specjalnie...